តើអ្នកកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនជាម្ចាស់អាជីវកម្មមែនទេ?

ចូលរួមកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃ និងទទួលបានការបង្វឹកដោយផ្ទាល់ ជាមួយកម្មវិធីសិក្សាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់​ដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ចូលរួមជាមួយសហគមន៍សហគ្រិនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ!

 

ការស្នើសុំចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ!

ដាក់ពាក្យមុនថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា

គាំទ្រដោយ

KHMER ENTERPRISE logo-01
UNIDO Logo
B4Blogo_PRI_RGB_Withouttagline

តើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសកម្ពុជាជាអ្វី?

នេះគឺជាកម្មវិធី Cambodia EIP លើកទី២៖ គឺជាកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសដែលផ្តួចផ្តើមរួមដោយសហគ្រិន
ខ្មែរក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការយូនីដូកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី”មុខរបរនិងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជននៅ
កម្ពុជា” ក្រោមមូលនិធិដោយទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC)។

កម្មវិធីនេះស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រធំនៃកម្មវិធី IDEA App ដែលបង្កើតឡើងដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (UNIDO) និង ក្រុមហ៊ុន Bridge for Billions ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ១០​ប្រទេសផ្សេងទៀត។

ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការមក កម្មវិធីនេះបានធ្វើឱ្យការអប់រំផ្នែក សហគ្រិនភាពបានទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយ ពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី អោយមានប្រសិទ្ធិភាព។

កម្មវិធីនេះក៏នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទំនុកចិត្តនិងភាពប្រាកដប្រជានៃគំនិតអាជីវកម្មដែលមានសុពលភាពពីសំណាក់អតិថិជនសក្តានុពលផងដែរ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្ខេបនៃផែនការអាជីវកម្ម
របស់អ្នក ហើយអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់បង្ហាញទៅវិនិយោគិនដែលមាន
សក្តានុពលឬសហស្ថាបនិកថ្មី។

សហគ្រិនដែលបានជ្រើសរើស នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ រយៈពេល 5 ខែ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសកម្មភាពអាជីវកម្មបន្ថែមទៀត។

តើអ្នកនឹងរៀនអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ?

រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និងបង្កើតផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំ។

 

ការកំណត់គុណតម្លៃ

កំណត់ពីរបៀបដែលផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឱ្យប្លែកនៅក្នុង ទីផ្សារ និងផ្តល់គុណតម្លៃដល់អតិថិជនរបស់អ្នក។

ផែនទីប្រកួតប្រជែង

ធ្វើឱ្យផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកលេចធ្លោចេញពីការប្រកួតប្រជែងនៅពេលលក់ទៅឱ្យអតិថិជនដូចគ្នា។

ផែនទីភាគីពាក់ព័ន្ធ

កំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល ឬក្រុមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ឬចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

គំរូអាជីវកម្ម និងទីផ្សារ

ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងលក់កាន់តែច្រើនដោយមានការកំណត់តម្លៃសមរម្យមួយ។

តម្លៃនិង ភាពអាចធ្វើទៅបាននៃអាជីវកម្ម

ដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានផលចំណេញតាមពេលវេលាកំណត់ណាមួយ

ការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងលុយសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំបន្ទាប់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យមានស្ថិរភាព។

ផែនការបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានរបស់អាជីវកម្ម

រៀនពីរបៀបធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នក ចូលរួមចំណែកដល់វិស័យ នៅក្នុងតំបន់ហើយកំណត់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចវាស់វែងវាបាន។

ផែនការពង្រីកអាជីវកម្ម

កំណត់គោលដៅពង្រីកអាជីវកម្ម និងផ្តល់អាទិភាព ហើយតាមដានការរីកចំរើនរបស់អ្នកក្នុងការសម្រេចបាននូវចំណុចទាំងនេះ

ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធី នឹងមានគ្រូបង្វឹកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ដើម្បីគាំទ្រការសិក្សារបស់អ្នកប្រចាំសប្តាហ៍។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អ្នកនឹងធ្វើការលើទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋាននៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងវិធី សាស្រ្តរៀនបណ្តើរធ្វើបណ្តើរ។ តាមវិធីនេះអ្នកអាចធ្វើឱ្យគំនិតអាជីវកម្មក្លាយជាការពិត!

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ?

វិធីសាស្រ្តបញ្ជាក់

អ្នកនឹងធ្វើតាមវិធីសាស្រ្តមួយជំហានម្តងៗ ដោយធ្វើការដោយផ្ទាល់លើអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗបំផុត ដោយមានការគាំទ្រពីអ្នកណែនាំ។ អ្នកក៏នឹងអាចមើលឃើញការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណើន និងផែនការផលប៉ះពាល់របស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំខាងមុខ។

ស្វែងរកអ្នកណែនាំរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីណែនាំអ្នកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវគ្គណែនាំប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីបន្តឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ។

ចូលរួមរៀនជាក្រុម

ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍គាំទ្រសហគ្រិន និងគ្រូបង្វឹកដើម្បីចែករំលែកធនធាន បង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម ដើម្បីធ្វើការឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមជាមួយគ្នា។

បង្កើតសេចក្តីសង្ខេបនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ផ្នែកនីមួយៗនៃអាជីវកម្មទាំងអស់ សូមទាញយកឯកសារអាជីវកម្មពីPlatform សម្រាប់បង្ហាញទៅអ្នកវិនិយោគ សហស្ថាបនិក និងដៃគូជំនួញពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

សហការ​ជាមួយ​ក្រុម​របស់​អ្នក​ពី​គ្រប់​ទី​កន្លែង​គ្រប់​ពេល​វេលា​តាម​រយៈ​វេទិកា​អនឡាញ​ដែល​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​យ៉ាង​ពេញលេញ។ គ្មានឧបសគ្គ ដែនកំណត់ ឬលេស; គ្រាន់តែភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្តាច់មុខ

មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្តាច់មុខ + ច្រើនជាង 30K ក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃលើ HubSpot, Amazon WS, Google Suite, MailJet, IBM

តើសហគ្រិនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើង ពីមុនមានយោបល់យ៉ាងណាខ្លះ?

កម្មវិធីនេះល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ…

កុំខកខានឱកាសមួយនេះ ដាក់ពាក្យចូលរួម ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះ អោយបានមុន៖

ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២៣

ថ្ងៃ
នាទី
វិនាទី
No further applications to this program are supported

កាលវិភាគកម្មវិធី

ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២៣
ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២៣

ដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីនៅទីនេះ

ដើម្បីដាក់ពាក្យ សូមចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ" ដែលមាននៅលើទំព័រវ៉េបសាយ។ បន្ទាប់ពីគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ អ្នកនឹងត្រូវបំពេញព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ពាក្យស្នើរសុំរបស់អ្នក។

ផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលបំពេញពាក្យស្នើរសុំ។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យលេចធ្លោ និងបង្ហាញសក្តានុពលនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដ៏ទៃទៀត។

ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣
ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ការប្រកាសឈ្មោះសហគ្រិនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

ក្រុមការងារនឹងពិនិត្យនូវរាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ ហើយយើងនឹងជ្រើសរើសសហគ្រិនចំនួន 45 នាក់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។
 
ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣
ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ចូលរួមកម្មវិធីបើកសម្ពោធ និង ស្វាគម៍បេក្ខជនជ្រើសរើស

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសអោយចូលរួមកកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសនេះអ្នកនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយផ្ទាល់មួយចំនួន ដើម្បី ងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគ្រិនផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុម ហើយស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីបន្ថែមទៀត។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានអំពីរបៀបដើម្បីផ្គូផ្គងជាមួយអ្នកណែនាំ របៀបប្រើ ថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលអនឡាញមួយនេះ។

ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងនឹងផ្តល់ជូនតាមក្រោយ
ថ្ងៃទីក្រោយខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ (រយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មួយ)
ថ្ងៃទីក្រោយខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ (រយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មួយ)

ការផ្គូផ្គងគ្រូណែនាំ និងសហគ្រិន

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូបង្វឹក ដែលមានបទពិសោធន៍ ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើង និងគាំទ្រសហគ្រាសរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីជួបជាមួយគ្រូបង្វឹកជាច្រើននាក់ និងពិភាក្សាអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកនិងគ្រូបង្វឹកនឹងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ (Ranking) ដើម្បីជួយយើងស្វែងរកដៃគូរដ៏ល្អបំផុតអោយស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
 
ខែធ្នូ ២០២៣ ទៅដល់ខែកុម្ភៈ ២០២៤
ខែធ្នូ ២០២៣ ទៅដល់ខែកុម្ភៈ ២០២៤

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចាប់ផ្តើម!

សូមស្វាគមន៍! ឥឡូវនេះអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីសិក្សាដែលមានរយៈពេល 5 ខែ ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នក

  • អនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញរបស់យើងជាមួយនឹងមេរៀនចំនួន 8 ដើម្បីបង្កើតគុណតម្លៃស្នូល និងយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

  • ជួបជាមួយគ្រូណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅលើកម្មវិធី សិក្សាអនឡាញមួយទល់នឹងមួយ ដើម្បីទទួលបានគំនិត និងយោបល់ថ្មីៗ និងប្រាកដថាអ្នកកំពុងដើរក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ
  • ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាក្រុមតាមអុីនធឺណិតដើម្បីជួបជាមួយសហគ្រិនដែល បានចូលរួមកម្មវិធីក្នុងជំនាន់ជាមួយអ្នក ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ និងជំនាញអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកត្រូវការរីកចម្រើនក្នុងនាមជាសហគ្រិន
ចុងខែកុម្ភៈ ២០២៤
ចុងខែកុម្ភៈ ២០២៤

ការបិទបញ្ចប់កម្មវិធី និង ការទទួលសញ្ញាបត្រ

យើងចង់ចូលរួមអបអរសាទរចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីដោយរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមួយដែលសហគ្រិនរបស់យើងទទួលបានដើម្បីបង្ហាញគំនិតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយ
សហគ្រិនដ៍ទៃទៀត

វេទិកាកម្មវិធី IDEA មើលមួយភ្លែត

 ក្នុងនាមជាឆ្អឹងខ្នងនៃកម្មវិធី វេទិកាកម្មវិធី IDEA ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដែលមានលក្ខណៈចម្រុះ និងជាជំហានៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រិនបង្កើតផែនការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យគំរូរបស់ពួកគេមានសុពលភាព។ ឆ្ងាយពីទ្រឹស្តី គរុកោសល្យជំរុញឱ្យអ្នកបង្កើតគំនិតរបស់អ្នក និងឆ្លើយសំណួរដ៏លំបាក។

វាអញ្ជើញអ្នកឱ្យ “ចេញទៅទីនោះ” និយាយជាមួយមនុស្ស ស្រាវជ្រាវ និងធ្វើឱ្យគំនិតរបស់អ្នកមានសុពលភាព។ អ្នកណែនាំរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកដោយការសន្មត់ដ៏លំបាក និងផ្តល់នូវទស្សនវិស័យថ្មីៗ។

ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

តើអ្នកមានសំណួរទេ?

រកមិនឃើញសំណួររបស់អ្នកនៅទីនេះទេ?

ភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី IDEA App Cambodia EIP, ក្រិច ស្រីនាង (ខ្មែ) និង Joseph Chreim (ភាសាអង់គ្លេស)។

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) បានចាប់ដៃគូជាមួយ Bridge for Billions ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី IDEA ដែលជាកម្មវិធីអនឡាញដើម្បីភ្ជាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងជាមួយអ្នកណែនាំមកពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីពន្លឿនកំណើននៃសហគមន៍សហគ្រិនថ្មី និងជំរុញវប្បធម៌សហគ្រិន។