ចូលរួមគាំទ្រសហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹង និងធ្វើឱ្យគំនិតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមានសុពលភាព

ការស្នើសុំចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ!

ដាក់ពាក្យមុនថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា

គាំទ្រដោយ

KHMER ENTERPRISE logo-01
UNIDO Logo
B4Blogo_PRI_RGB_Withouttagline

តើកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះសហគ្រាសខ្មែរជាអ្វី?

នេះគឺជាកម្មវិធី IDEA App Cambodia EIP លើកទី២៖ គឺជាកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសដែលផ្តួចផ្តើមរួមដោយសហគ្រិន
ខ្មែរក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការយូនីដូកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី”មុខរបរនិងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជននៅ
កម្ពុជា” ក្រោមមូលនិធិដោយទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC)។

កម្មវិធីនេះស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រធំនៃកម្មវិធី IDEA App ដែលបង្កើតឡើងដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (UNIDO) និង ក្រុមហ៊ុន Bridge for Billions ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ១០​ប្រទេសផ្សេងទៀត។

ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការមក កម្មវិធីនេះបានធ្វើឱ្យការអប់រំផ្នែក សហគ្រិនភាពបានទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយ ពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី អោយមានប្រសិទ្ធិភាព។

ដោយមានការជួយពីអ្នក ក្នុងនាមជាMentor កម្មវិធីនេះនឹងអាចគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញទៅដល់សហគ្រិន និងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា។

ស្វែងយល់ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយជួយទ្រួសត្រាយផ្លូរដល់សហគ្រិនសហគ្រិន ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសថ្មីដែលត្រៀមនឹងបើកដំណើរការ​ !

ហេតុអ្វីចូលរួម?

ការប្រមូលផ្តុំនៃសកម្មភាពនិងការស្រឡាញ់

ជួបជាមួយសហគ្រិនដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាច្រើន ហើយធ្វើការជាមួយគម្រោងដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុត។

រីកចម្រើនផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ

ពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នកជាមួយនឹងកមវិធីសិក្សាសហគ្រិនភាពចុងក្រោយបង្អស់ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ ជាអ្នកណែនាំ។

បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងនៅក្នងវិស័យសហគ្រិនភាព

ចូលរួមជាមួយបណ្តាញនៃអ្នកណែនាំរាប់រយនាក់ នឹងអ្នកជំនាញកំពូលៗដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នានៅក្នុងសហគ្រិន

បង្កើនជំនាញរបស់អ្នក

ទទួលបានបទពិសោធន៍ ជាមួយកម្មវិធីសិក្សាដែលមានភាពទាក់ទាញ ដែលមានអ្នកជួយសម្រួល កម្មវិធីសិក្សានេះក៌មានភាពងាយស្រួល ច្បាស់លាស់ និងពន្យល់តាមរបៀបសាមញ្ញ និងដោយប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។

មានភាពងាយស្រួលដែលអ្នកអាចរៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា

ជួយទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់អ្នកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោក ជ្រើសរើសរៀននៅពេលវេលាដែលសាកសមនឹងអ្នក ជាមួយកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញមួយនេះ

ចូលររួមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសង្គម

ណែនាំសហគ្រិនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា

កម្មវិធីនេះល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ…

ថ្ងៃផុតកំណត់ដើម្បីដាក់ពាក្យ

ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២៣

ថ្ងៃ
នាទី
វិនាទី
No further applications to this program are supported

កាលវិភាគកម្មវិធី

ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២៣
ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២៣

ដាក់ពាក្យជាគ្រូណែនាំ

ដាក់ស្នើពាក្យសុំ និងផ្តល់ពត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នក និងមូលហេតុ ដែលអ្នកចង់ក្លាយជាគ្រូណែនាំ

ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣
ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ប្រកាសឈ្មោះគ្រូណែនាំដែលបានជ្រើសរើស

ពិនិត្យមើលពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ និងការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់ជុំទីមួយ

ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣
ថ្ងៃទីកន្លះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការប្រកួត

ប្រសិនបើត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការគាំទ្រវគ្គការណ៍នេះ។ អ្នកជំនាញនឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកកាន់កាលវិភាគស្វែងរកចូលផ្ទៃក្នុងកម្មវិធីដែលនឹងសិក្សាពីការសម្រេចនៃការជួយសំណុំបុគ្គលិក។ នៅពេលនេះអ្នកនឹងស្រាវជ្រាវអំពីការជ្រើសរើសគម្រោង និងផ្លាស់ប្តូរលើប Plattform។ នេះគឺជាការសំដៅល្អសម្រាប់បណ្តោយជាមួយអ្នកជំនាញរបស់អ្នកក្រុមចម្បង!

ទីតាំង កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងត្រូវបានកំណត់ស្តីពីក្រុម។

ថ្ងៃទីក្រោយខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ (រយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មួយ)
ថ្ងៃទីក្រោយខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ (រយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មួយ)

ការផ្គូរផ្គងគ្រូណែនាំ និងសហគ្រិន

គ្រូណែនាំនឹងមានឱកាសជួប និងមើលគម្រោងផ្សេងៗ​ដែលអាចរកបាននៅលើកម្មវិធី CAMBODIA EIP។ ដោយផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុរបស់សហគ្រិន និងគ្រូណែនាំ 
យើងនឹងផ្គូរផ្គងទៅតាមលេខរៀងនីមួយ

ខែធ្នូ ២០២៣ ទៅដល់ខែកុម្ភៈ ២០២៤
ខែធ្នូ ២០២៣ ទៅដល់ខែកុម្ភៈ ២០២៤

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត

ជួបជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាមួយសហគ្រិនយ៉ាងហោចណាស់ 2 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីពិនិត្យមើលផែនការអាជីវកម្មទាំងមូល។ កម្មវិធីនឹងផ្តល់ជូននូវការណែនាំជាជំហានៗ តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាអាជីវកម្មចំនួន 8 ដោយជួយសហគ្រិនក្នុងការផ្តល់តម្លៃបន្ថែមដល់ការបង្កើតផែនការអាជីវកម្ម។

វេទិកាកម្មវិធី IDEA មើលមួយភ្លែត

 ក្នុងនាមជាឆ្អឹងខ្នងនៃកម្មវិធី វេទិកាកម្មវិធី IDEA ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដែលមានលក្ខណៈចម្រុះ និងជាជំហានៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រិនបង្កើតផែនការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យគំរូរបស់ពួកគេមានសុពលភាព។ ឆ្ងាយពីទ្រឹស្តី គរុកោសល្យជំរុញឱ្យអ្នកបង្កើតគំនិតរបស់អ្នក និងឆ្លើយសំណួរដ៏លំបាក។

វាអញ្ជើញអ្នកឱ្យ “ចេញទៅទីនោះ” និយាយជាមួយមនុស្ស ស្រាវជ្រាវ និងធ្វើឱ្យគំនិតរបស់អ្នកមានសុពលភាព។ អ្នកណែនាំរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកដោយការសន្មត់ដ៏លំបាក និងផ្តល់នូវទស្សនវិស័យថ្មីៗ។

ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

តើអ្នកមានសំនួរអ្វីបន្ថែមទៀតទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានចង្ងល់បន្ថែម…

ភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី IDEA App Cambodia EIP, ក្រិច ស្រីនាង (ខ្មែ) និង Joseph Chreim (ភាសាអង់គ្លេស)។

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) បានចាប់ដៃគូជាមួយ Bridge for Billions ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី IDEA ដែលជាកម្មវិធីអនឡាញដើម្បីភ្ជាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងជាមួយអ្នកណែនាំមកពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីពន្លឿនកំណើននៃសហគមន៍សហគ្រិនថ្មី និងជំរុញវប្បធម៌សហគ្រិន។