Podporujeme podnikateľské nápady, aby sa Nitra stala lepším mestom pre všetkých

Zapojte sa do inkubačného programu IN-HABIT Nitra, buď ako podnikateľ, alebo dobrovoľný mentor a staňte sa súčasťou inkluzívneho zdravia a wellbeingu spoločnosti.

Čo je inkubačný program IN-HABIT Nitra?

IN-HABIT je projekt EÚ Horizont 2020, ktorého cieľom je podporovať  inkluzívne zdravie a wellbeing v spoločnosti v štyroch malých a stredne veľkých mestách, ako je Nitra, Córdoba (Španielsko), Lucca (Taliansko) a Riga (Lotyšsko).

IN-HABIT Nitra sa zameriava na prepojenie priestorov a ľudí prostredníctvom multifunkčného  koridoru kombinujúceho prvky umenia a životné prostredie. Cieľom týchto inovácií je podporiť zdravie a wellbeing obyvateľov.  Zároveň sa snaží zapojiť do rôznych štádií projektu menšinové skupiny ľudí so špeciálnymi potrebami, ktoré boli nedostatočne zastúpené v plánovaní a rozvoji mesta – ženy, deti, seniori, etnické menšiny, osoby so zdravotným postihnutím; a o následné zlepšenie obývateľnosti týchto verejných priestorov pre nich.

Aby sme to dosiahli, hľadáme 10 inovatívnych podnikateľských nápadov v rannom štádiu, ktoré môžu pridať hodnotu tejto vízii a ktoré využijú náš 4-mesačný online inkubačný program. Títo sociálni podnikatelia  dostanú možnosť rozvíjať životaschopnosť svojho nápadu nasledovaním jasnej štruktúry a získajú týždennú podporu od mentora a inkubačného tímu, ktorý ich bude v tomto procese viesť.

Všetci podnikatelia budú prepojení s dobrovoľnými mentormi, aby získali potrebnú podporu pri vytváraní udržateľných projektov, ktoré budú generovať pozitívne dopady v meste Nitra. Po ukončení programu si budú môcť stiahnuť zhrnutie svojho podnikateľského plánu a použiť ho na prezentáciu potenciálnym investorom alebo novým partnerom.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Ako podnikateľ
Ako mentor
Osvedčená metodika

V praxi sa naučíte využívať metodiku inšpirovanú tzv. Disciplinovaným podnikaním (Disciplined Entrepreneurship navrhnutom Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship na Massachusetts Institute of Technology – MIT).  Touto metodikou už prešlo viac ako 2900 podnikateľov z viac ako 120 krajín!

Mentorské poradenstvo

Budete úzko spolupracovať s mentorom, ktorý vás bude sprevádzať počas celého trvania programu. Zúčastníte sa týždenných videostretnutí, na ktorých si zhodnotíte  svoju prácu, získate spätnú väzbu a vyriešite prípadné otázky.

Globálna sieť

Spojíte sa s ostatnými účastníkmi programu, komunitou podnikateľov pracujúcich vo vašom meste na rovnakých cieľoch ako vy. Spojíte sa s nimi počas rôznych programových stretnutí, aby ste zdieľali zdroje a spoločne riešili výzvy.

Vlastný zámer

Ako účastníci budete pracovať na svojom projekte krok za krokom, pričom vytvoríte overený podnikateľský plán a zámer. Budete si môcť stiahnuť PDF verziu a neskôr ju prezentovať pred investormi, ďalšími partnermi atď.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Spolupracujte odkiaľkoľvek a kedykoľvek prostredníctvom našej online platformy. Žiadne prekážky, limity alebo výhovorky; len pripojenie na internet!

Exkluzívne výhody

Prístup k expertným odborným kurzom + viac ako 30 000 zľavám na HubSpot, Amazon WS, Google Suite, MailJet, IBM…

Predstavte svoj projekt

Na konci programu sa zapojíte do našej súťaže “Pitch Competition” počas záverečného Demo Dňa s relevantnými zainteresovanými stranami z lokálneho prostredia.

Máte nápad na podnikanie?

Pozrite si požiadavky na podnikateľov

Upozorňujeme, že prednosť budú mať ľudia s chránenými charakteristikami podľa článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (vek, zdravotné postihnutie, zmena pohlavia, manželstvo a žijúci v spoločnej domácnosti, tehotenstvo a materstvo, rasa, náboženstvo alebo viera, pohlavie a sexuálna orientácia).

Myslíte si, že Vaše podnikateľské aktivity patria do tejto výzvy, ale nie sú tu uvedené? Prihláste sa aj tak a dajte nám vedieť, prečo do programu podľa Vás patríte. 

Chcete podporiť podnikateľov?

Pozrite si požiadavky na mentorov/dobrovoľníkov

Prihláste sa do termínu!

Dni
Hodiny
Minúty

Nedeľa, 19-02-2023

Časová os

01
01

Prihláste sa do programu

Do nedele, 19-02-2023

Povedzte nám viac o sebe a svojom podnikateľskom nápade (pre podnikateľov) alebo o svojich profesionálnych skúsenostiach (pre mentorov) v prihláške nižšie. Náš tím posúdi všetky žiadosti a vyberie profily podnikateľov a mentorov, ktoré najlepšie zapadajú do programu.

02
02

Oznámenie o vybraných kandidátoch

Streda, 22-02-2023

Všetky žiadosti posúdime a vyberieme podnikateľov a mentorov, ktorí sa zapoja do Inkubačného programu IN-HABIT Nitra.

03
03

Účasť na vstupnom stretnutí

Koniec februára 2023

Ak Vás vyberieme, pozveme Vás, aby ste sa zúčastnili informatívneho stretnutia, na ktorom vás privítame v inkubačnom programe. Na tomto stretnutí preberieme úlohu účastníkov programu, aký bude vzťah medzi mentormi a projektmi, využitie inkubačnej platformy Bridge for Billions a mnoho ďalšieho!

04
04

Párovanie mentorov a podnikateľov

Prvé týždne marca

Zapojte sa do nášho procesu párovania! Podnikatelia a mentori budú mať možnosť stretnúť sa na rôznych virtuálnych stretnutiach podľa vlastného výberu. Keď sa Vám podarí stretnúť sa s rôznymi profilmi zapojených, obe strany pošlú svoje preferencie, aby nám dali vedieť, s kým chcú spolupracovať a vytvoriť najlepšie tímy.

05
05

Online inkubačný program

Od marca do júla 2023

Začnite online  proces pomocou mentorských stretnutí, pracovných nástrojov a štruktúrovaného vývoja. Podnikatelia a mentori budú mať 4 mesiace na to, aby dokončili inkubačný cyklus a vypracovali svoj overený podnikateľský plán.

  • Podnikatelia preberú najdôležitejšie časti svojho podnikania (od dolaďovania hodnotovej ponuky až po vytvorenie jasného plánu rastu).
  • Mentori sa budú každý týždeň stretávať so svojimi podnikateľmi na individuálnych stretnutiach, aby si prešli ôsmymi biznis modulmi.
  • Podnikatelia ukončia program vypracovaním podnikateľského plánu a zhrnutia plánu pripraveného napríklad na prezentáciu investorom.
  • Po dokončení programu budú finalisti pozvaní na osobnú prezentáciu, aby mohli prezentovať svoje projekty na našom poslednom Demo Dni (ďalšie podrobnosti budú poskytnuté počas programu).

Zistite, ako sa môžete stať súčasťou nášho programu na podporu podnikateľov v Nitre a pripojte sa k nášmu online informačnému stretnutiu. Neváhajte nám poslať svoje detaily a riaditeľ programu sa s vami rád skontaktuje.

Čo je IN-HABIT?

IN-HABIT je projekt EÚ Horizont 2020, ktorého cieľom je podporiť  inkluzívne zdravie a wellbeing v spoločnosti (IZWS) v štyroch periférnych malých a stredne veľkých mestách (MSVM): Córdoba (Španielsko), Riga (Lotyšsko), Lucca (Taliansko) a Nitra (Slovensko).

V každom meste projekt zmobilizuje existujúce podhodnotené zdroje (kultúru, potraviny, väzby medzi ľuďmi a zvieratami, umenie a životné prostredie) na zvýšenie wellbeingu so zameraním na rodovú rovnosť, rozmanitosť a začlenenie.

Integrovaný prístup spája technologické, digitálne, prírodné, kultúrne a sociálne inovácie vo vybraných urbánnych verejných priestoroch. Tieto riešenia budú dizajnované , spoločne implementované a spravované miestnymi zainteresovanými stranami.

Koordinátor projektu

Partneri

Najlepšia metodika

Náš 4-mesačný podnikateľský program je rozdelený do 8 biznis modulov, ktoré umožňujú podnikateľom prejsť krok po kroku od podnikateľského nápadu až po trh v krátkom čase a zároveň umožňujú mentorom sledovať pokrok, ktorý dosiahnu.

Náš praktický pedagogický prístup núti účastníkov, aby formulovali svoje myšlienky a odpovedali na ťažké otázky. Motivuje ich, aby sa „dostali von“, rozprávali sa s ľuďmi, skúmali a overovali svoje nápady. Mentor je tu pre účastníkov každý týždeň, na to, aby podporoval, poskytoval spätnú väzbu a ponúkal nový pohľad.

Na konci programu budete mať nielen podnikateľský plán, ktorý predstavíte potenciálnym investorom alebo novým partnerom či tímu, ale budete mať úplnú istotu, že budujete podnikanie overené Vašimi potenciálnymi klientmi.

Máte otázky týkajúce sa programu?

Pre podnikateľov

Čím viac času ste schopní venovať, tým lepšie budú výsledky. Program sme zostavili tak, aby ste mohli dokončiť všetky aktivity za 6-8 hodín týždenne, vrátane hodinového videohovoru s Vaším mentorom a účasti na rôznych stretnutiach. Toto je váš program.

Pamätajte tiež, že sa budete musieť zaviazať, že počas trvania programu (4 mesiace) mu venujete aspoň 6 hodín týždenne a že budú prebiehať aj online stretnutia, na ktorých sa stretnete s ostatnými účastníkmi programu, aby ste sa podelili o výzvy a tak sa spoločne učili.

Nič! Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 869227.

Odporúčame vám mať prenosný alebo stolný počítač a najlepšie jeden z týchto prehliadačov: Google Chrome, Safari alebo Firefox. Okrem toho je platforma prispôsobená aj mobilným telefónom.

Dúfame tiež, že máte stabilné a spoľahlivé internetové pripojenie na vašu týždennú revíziu na platforme a pre účasť na hovoroch so svojim  mentorom prostredníctvom videohovoru.

Váš mentor bude vaším sprievodcom počas celého programu. Týždeň po týždni Vám pomôže overiť Vašu stratégiu a navrhnúť plán rastu. Mentori Vás podporujú v rámci platformy a stretávajú sa s vami raz týždenne (zvyčajne prostredníctvom videohovorov), aby overili váš pokrok.

Samozrejme! Náš program je vytvorený tak, aby kolaboroval s celým Vaším tímom. Môžete jednoducho pozvať svojich kolegov, aby sa pridali k Vášmu projektu a bezproblémovo spolupracovali na jeho vývoji.

Môžete pracovať súčasne ako tím, ale upozorňujeme, že naša platforma neumožňuje súbežnú online spoluprácu ako pri Google Docs (úpravy kolegu uvidíte až po obnovení stránky a musíte si dávať pozor, aby ste “neprepísali” vstupy ostatných.)

Dúfame, že naša povesť v tejto oblasti hovorí sama za seba! S údajmi Vašej prihlášky a programu zaobchádzame ako s dôvernými informáciami. Sú chránené našimi zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, a váš mentor tiež podpíše Mentorskú dohodu, ktorá obsahuje doložku o dôvernosti.

Pre mentorov

Počas trvania programu sa budete musieť stretávať raz týždenne so svojim podnikateľom a organizovať mentorské stretnutia v trvaní 1 hodiny. Okrem toho odporúčame vždy stráviť aspoň 30 minút navyše skúmaním a overovaním pokroku na platforme, aby ste na stretnutia prichádzali pripravení.

Musíte byť schopní používať prenosný alebo stolný počítač (nie tablet alebo mobilný telefón) a najlepšie jeden z týchto prehliadačov: Google Chrome, Safari alebo Firefox. Dúfame, že máte výkonné a spoľahlivé internetové pripojenie na týždennú revíziu na platforme a na účasť na hovoroch so svojím podnikateľom prostredníctvom videokonferencie.

Ako mentor budete mať pozitívny vplyv na niečí život. Stretnete sa a spojíte sa so študentmi s inovatívnymi nápadmi a rozviniete svoje mentorské zručnosti,  odhalíte najnovšie inovačné a podnikateľské metodológie a pomôžete tak začínajúcemu podnikaniu rásť.

Áno. Žiadame vás však, aby ste boli realistickí vo svojom časovom nasadení. Nechceme, aby sa niekto precenil alebo stanovil očakávania, ktoré pre nedostatok času nebude môcť naplniť.

Aby sme uľahčili proces prepájania medzi mentormi a účastníkmi/podnikateľmi, teda tzv. „párovanie“, vytvorili sme proces „organického párovania“.

Týmto spôsobom budete mať príležitosť stretnúť sa s rôznymi zúčastnenými projektmi, pozvať ich na “virtuálnu kávu”, aby ste sa podrobne dozvedeli o nápadoch, a potom sa obe strany môžu rozhodnúť, či chcú spolupracovať alebo nie. Týmto spôsobom zaisťujeme, že vytvárame pevné a trvalé mentorské vzťahy.

Nie, všetci mentori v tomto programe sú dobrovoľníci.

Vašou úlohou ako mentora bude viesť vašich účastníkov/podnikateľov počas celého procesu. Ako sprievodca budete pomocou online nástrojov pomáhať svojim podnikateľom v rámci programu overiť ich stratégie a budete ich podporovať počas stretnutia online raz týždenne.

Na konci programu dostanete certifikát o účasti.

Nenašli ste tu odpoveď na svoju otázku?

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte Vanesu Kováčovú, manažérku Inkubačného programu IN-HABIT.

Tento program bol vytvorený

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 869227

Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku